Školení

Intenzivní seminář: Skladování chemický látek a směsí

Zorientujete se v požadavcích na skladování chemikálií. Zjistíte, jaká specifika mají určité třídy nebezpečnosti. Už nebudete víc

Školení nakládání s odpady

Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyplývají určité povinnosti při nakládání s odpady. Rádi Vá

Školení na míru

Školení na míru Potřebujete jiné školení? Můžete si vybrat z naší nabídky školení „na míru“ tvorba bezpečnostních l

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců Povinností každého zaměstnavatele, je dle zákona č. 350/2011 Sb., „chemický zákon“, v platném znění, pr