Školení

Intenzivní seminář: CLP - klasifikace a označování

Naučíte se posoudit nebezpečnost chemických látek a směsí dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,  

Intenzivní seminář: Bezpečnostní listy

Dozvíte se, jak má vypadat bezpečnostní list dle nejnovější legislativy a pokynů ECHA. Budete umět uvést správné údaje v jednotlivý

Intenzivní seminář: Skladování chemický látek a směsí

Zorientujete se v požadavcích na skladování chemikálií. Zjistíte, jaká specifika mají určité třídy nebezpečnosti. Už nebudete víc

Intenzivní seminář: Ekologie a odpadové hospodářství

Budete umět vést evidenci odpadů, správně odpady označovat a hlásit. Již nepropásnete žádný zákonný termín pro splnění požadavků od

Školení nakládání s odpady

Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyplývají určité povinnosti při nakládání s odpady. Rádi Vá

Školení na míru

Školení na míru Potřebujete jiné školení? Můžete si vybrat z naší nabídky školení „na míru“ tvorba bezpečnostních l

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců Povinností každého zaměstnavatele, je dle zákona č. 350/2011 Sb., „chemický zákon“, v platném znění, pr