Skladování chemických látek a směsí

Dle platných legislativních předpisů a požadavků vycházejících z norem Vám zařadíme skladované látek do patřičných skladovacích tříd, rozmístně CHLaS zařadíme do sektorů Vašeho skladu a doporučíme správné způsoby skladování. 

Provedeme Vám audit skladu, vypracujeme Rizikovou analýzu a doporučíme vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, havarijní soupravy a další doporučení.

Cena:
dle provedeného rozsahu služby

Mám zájem o více informací
nebo zpracování

 

 

 

Vypracování protokolu o nezařazení/zařazení dle PZH

Na základě zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění, Vám vyhotovíme protokol o nezařazení na konkrétní podmínky firmy pro krajský úřad anebo návrh zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B. Dále Vám vypracuje dokumentace pro zařazení do skupiny A nebo B.

Cena:
dle osobní domluvy a analýzy reálného stavu na místě.

Mám zájem o více informací
nebo zpracování

 

 

 

Vypracování písemných pravidel

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravím Vám vypracujeme a projednáme s příslušnou KHS písemná pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Písemná pravidlou jsou nutná pro látky klasifované jako: Vysoce toxické (kat. 1, 2), toxické (kat. 3), žíravé (kat. 1), toxické pro specifické cílové orgány (kat. 1), karcinogenní (kat. 1), mutagenní (kat. 1), toxické pro reprodukci (kat. 1).

Cena:
dle osobní domluvy a analýzy reálného stavu na místě.

Mám zájem o více informací
nebo zpracování