Prevence havárií

Na základě zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění, Vám vyhotovíme protokol o nezařazení na konkrétní podmínky firmy pro krajský úřad anebo návrh zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povinna:

  1. zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení
  2. přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek,
  3. na základě seznamu navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny v případě, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedené v příloze tohoto zákona

Krajský úřad po posouzení návrhu na zařazení do skupiny A nebo skupiny B vydá rozhodnutí o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B.

Krajský úřad posoudí protokol o nezařazení, a zjistí-li skutečnosti, které odůvodňují zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo do skupiny B, zahájí řízení o zařazení.

Cena:
dle osobní domluvy a analýzy reálného stavu na místě.

Mám zájem o více informací
nebo zpracování