Bezpečnostní listy, povinnosti podle REACH

Vypracování bezpečnostních listů

Dle platné legislativy, konkrétně především nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů, má dodavatel chemických látek a směsí, která splňuje podmínky pro vyhotovení bezpečnostního listu, povinnost v rámci dodavatelského řetězce, poskytnout bezpečnostní list při uvedení na trh, v jazyce členského státu.

Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s tvorbou bezpečnostních listů. Při tvorbě se řídíme aktuální platnou legislativou – víme o každé legislativní změně týkající se oblasti bezpečnostních listů (dodržujeme aktuální a povinnou strukturu BL, platnou terminologii). V bezpečnostních listech, používáme vždy aktuální znění dohody ADR, přičemž umíme vytvořit z klasifikace CLP v bezpečnostním listu, klasifikaci ADR. Za správnost našich bezpečnostních listů ručíme, jelikož bezpečnostní listy od nás jsou zpracovány osobami odborně způsobilými v oblasti chemie s mnohaletou praxí a zkušenostmi.

Bezpečnostní listy vytváříme:  

 • z receptury,
 • ze složení směsi,
 • z registrační dokumentace pro látku,
 • z cizojazyčného bezpečnostního listu.

Překlady a revize bezpečnostních listů

Naší další službou je i revize bezpečnostních listů nebo vytvoření profesionálního a odborného překladu bezpečnostního listu v požadovaných jazykových mutacích, jako jsou například: AJ, NJ, SK, PL, HU, FR, IT a mnoho dalších. Každý bezpečnostní list tvoříme, revidujeme a odborně zpracováváme jako originál. Můžete si zvolit klasifikaci, dle Vašich požadavků, klasifikace DSD (do 1. 6. 2015 – dle Vašich zásob etiket) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení (CLP) – je možné obojí. Nevíte, jakou klasifikaci zvolit? Zeptejte se nás, rádi Vám poradíme. V případě potřeby jsme schopni vytvořit BL express nebo na Vaše přání vložíme do BL Vaše firemní logo, vodoznak. V případě Vašeho zájmu povedeme Vaše bezpečnostní listy v naší databázi, do které budete mít přístup – upozorníme Vás na nutnost revize, tím máte zajištěn kompletní servis bez starostí.

Kvalitu zpracování bezpečnostních listů, potvrzují stovky provedených kontrol, u našich spokojených zákazníků, bez udělení pokuty státními kontrolními orgány – co ušetříte u konkurence na pořízení bezpečnostních listů, můžete zaplatit několikanásobně na pokutách, za chyby v těchto bezpečnostních listech.

Respektujeme přání zákazníka a rádi poradíme – u nás dostanete poctivě odvedenou práci a naleznete nadstandardní zákaznický servis a při revizích bezpečnostních listů, jejichž zpracování bylo provedeno námi, máte nárok slevu.

Cena:
dle provedeného rozsahu služby

 

Mám zájem o zpracování bezpečnostního listu

 

 

 

Expoziční scénáře

K bezpečnostním listům nebezpečných chemických látek nebo směsí, obsahující registrované látky dle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH musí být vytvořen tzv. scénář expozice. Nevíte si rady? Rádi pro Vás na základě zpracované zprávy o chemické bezpečnosti u registrovaných látek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH zpracujeme scénář expozice.

Cena:
dle náročnosti zpracování a kvality dodaných podkladů

Mám zájem zpracování expozičního scénáře

 

 

 

Notifikace C&L

V případě, že dovážíte nebezpečnou chemickou látku nebo směs tuto látku obsahující, ze 3. zemí (mimo EU), je Vaší povinností dle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, tuto látku takzvaně Notifikovat. Nechejte to na nás, vše za Vás uděláme!

 • Založíme Vám účet v REACH-IT u Evropské agentury pro chemické látky,
 • vytvoříme povinné notifikace dovážených látek.

Cena:
dle počtu látek

Předregistrace

V případě dovozu nebezpečných chemických látek, ze 3. zemí (mimo EU) nebo výroby chemických látek v množství 1 – 100 tun/rok plyne z nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH povinnost, vyráběné nebezpečné chemické látky nebo látky dovážené, ze 3. zemí (obsažené i ve směsích), předregistrovat. Nechejte to na nás, vše za Vás uděláme!

 • Založíme Vám účet v REACH-IT u Evropské agentury pro chemické látky,
 • vytvoříme povinnou předregistraci.

Cena:
dle počtu látek a náročnosti na rozklíčování látek ze směsi

Registrace (REACH) nad 100 tun/rok

V případě dovozu ze 3. zemí (mimo EU) nebo výroby chemických látek v množství nad 100 tun/rok plyne z nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH povinnost, vyráběné nebezpečné chemické látky nebo látky dovážené, ze 3. zemí (obsažené i ve směsích) registrovat. Nechejte to na nás, vše za Vás uděláme!

 • Založíme Vám účet v REACH-IT u Evropské agentury pro chemické látky,
 • Vytvoříme povinnou registraci, včetně registrační dokumentace.

Cena:
dle počtu látek a náročnosti na zpracování registrační dokumentace

Mám zájem o povinnostech podle REACH
 

 

 

Zajištění testů v režimu SLP

Dle Vašich požadavků Vám zajistíme následující testování u akreditované laboratoře v režimu Správné laboratorní praxe (SLP). Pokud jste nenalezli potřebný test, poptejte jej u nás!

Testy

 • Identifikace látky nebo směsi podle přílohy VI nařízení REACH
 • Testování pro účely registrace nebo C & L
 • Fyzikálně-chemické zkoušky
 • Toxikologické testy
 • Ekotoxikologické testy

Mám zájem o test v režimu SLP