Pozvánka

KONFERENCE BEZPEČNOSTNÍCH PORADCŮ

Přihlásit se můžete ZDE

23. KACHLE

Zveme Vás na tradiční dvoudenní kurz zaměřený na chemickou legislativu a povinnosti z ní vyplývající. 

Přihlásit se můžete ZDE

Termíny:

 • 3. - 4.10. Brno, hotel Continental
 • 17. - 18.10 Praha , Wellness hotel Step

Témata 23.KACHLE:

 • Aktuality v chemické legislativě - REACH, CLP, účinné látky, informace z ECHA, odpady, BOZP
 • Registrace a autorizace z pohledu žadatelů - praktické zkušenosti, náklady, časté problémy a nejasnosti
 • Novinky ve značení směsí - použití UFI-kódů - termíny, požadavky
 • Aktuality z fóra ECHA
 • Výsledky a kontrolní činnost ČIŽP
 • Přípravky na ochranu rostlin - požadavky, srovnání s biocidy
 • Nové podmínky při uvádění e-liquidů na trh - požadavky na náplně do elektronických cigaret
 • Skladování hořlavých kapalin - přehledně shrnuté požadavky norem, praktický přístup
 • Pravidla práce při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi dle zákona o ochraně veřejného zdraví
 • Novinky v ohlašování produkce a nakládání s odpady v roce 2018
 • Odesílání a přeprava nebezpečných odpadů

Odborní lektoři:

 • RNDr. Oldřich Jarolím,
  • vedoucí Oddělení odpadového hospodářství, Oddělení chemických látek ČIŽP
 • Ing. Jan Sponar, Ph. D.
  • zástupce vedoucího Oddělení odpadového hospodářství ČIŽP
 • Ing. Jan Holomek
  • ředitel Reachspektrum, s.r.o.
 • Ing. Pavel Minář, Ph. D.
  • ředitel Odboru přípravků na ochranu rostlin, ÚKZÚZ
 • Ing. Jan Mervart
  • DEZA, a.s.
 • Mgr. Lenka Esterková
  • vedoucí Oddělení hygieny práce, KHS JMK
 • RNDr. Eva Horáková
  • CENIA, česká informační agentura životního prostředí
 • bezpečnostní poradci DEKRA CZ a.s.

Cena zůstává stejná a to 4.750 Kč s DPH.

Pří účasti více osob z téže firmy poskytujeme slevu na kurzovném ve výši 200 Kč na osobu. Sleva Vám bude odečtena při fakturaci.

Přihlásit se můžete ZDE.

Přiložené dokumenty

Přiložené obrázky