Aktuality

12

Bezpečnostní listy

Vysoce kvalitní a profesionální přístup Nabízíme Vám: vyhotovení nových bezpečnostních listů na základě receptury a bezpečnos

Plakáty, publikace, značení chemických látek, odpadů, ADR i BOZP, PO značky.

Nabízíme vhodné pomůcky pro práci s chemickými látkami a směsmi, které Vám ulehčí orientaci v požadavích na označení Vašich výrobků

Konference bezpečnostních poradců

17. konference bezpečnostních poradců DEKRA CZ a.s. si Vás dovoluje pozvat na obvyklou každoroční konferenci, která je určena zejmén

Intenzivní semináře

Zveme Vás na naše intenzivní semináře zabývající se problematikou bezpečnostních listů, CLP - klasifikace a označování, skladování, ek

Prohlášení ke kurzu KACHLE

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám v návaznosti na informace, které jsme obdrželi, touto cestou sdělili, že naše kurzy KACHLE (tzn. Kurz

Pozvánka

KONFERENCE BEZPEČNOSTNÍCH PORADCŮ Přihlásit se můžete ZDE 23. KACHLE Zveme Vás na tradiční dvoudenní kurz zaměřený na chem

Publikace ADR 2017

Nově v naší nabídce publikace ADR 2017!! PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ČESKÉ ZNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ

Máte už písemná pravidla se značením podle CLP?

Dne 1. 6. 2017 skončila výjimka pro označení chemických směsí, uvedených na trh před 1. 6. 2015. Tyto směsi mohly být d

Novela zákona o IRZ a ISPOP přináší změny v autorizaci hlášení a ohlašovacích povinnostech do IRZ

Od 1. 9. 2016 došlo novelizací zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, v platném znění ke změně způsobu autorizace hlášení, změn

Aktuální přehled ohlašovacích povinností k 31. 3. 2017

Blíží se 31. 3. 2017, ohlašovací termín podání ročních zpráv a hlášení týkajících se problematiky: odpadů roční
12