Aktuality

12

Značení pro čerpací stanice

Nově v našem e-shopu můžete zakoupit značení pro čerpací stanice, které je určené pro výdejní stojany a čerpací pistole. Značení j

Intenzivní semináře

Zveme Vás na naše intenzivní semináře zabývající se problematikou bezpečnostních listů, CLP - klasifikace a označování, skladování, ek

Bezpečnostní listy a expoziční scénáře

Vysoce kvalitní a profesionální přístup Nabízíme Vám: vyhotovení nových bezpečnostních listů na základě receptury a bezpečnos

Plakáty, publikace, značení chemických látek, odpadů, ADR i BOZP, PO značky.

Nabízíme vhodné pomůcky pro práci s chemickými látkami a směsmi, které Vám ulehčí orientaci v požadavích na označení Vašich výrobků

Konference bezpečnostních poradců

17. konference bezpečnostních poradců DEKRA CZ a.s. si Vás dovoluje pozvat na obvyklou každoroční konferenci, která je určena zejmén

Publikace ADR 2017

Nově v naší nabídce publikace ADR 2017!! PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ČESKÉ ZNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ

Máte už písemná pravidla se značením podle CLP?

Dne 1. 6. 2017 skončila výjimka pro označení chemických směsí, uvedených na trh před 1. 6. 2015. Tyto směsi mohly být d

Novela zákona o IRZ a ISPOP přináší změny v autorizaci hlášení a ohlašovacích povinnostech do IRZ

Od 1. 9. 2016 došlo novelizací zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, v platném znění ke změně způsobu autorizace hlášení, změn

Aktuální přehled ohlašovacích povinností k 31. 3. 2017

Blíží se 31. 3. 2017, ohlašovací termín podání ročních zpráv a hlášení týkajících se problematiky: odpadů roční

Novinky a změny v legislativě odpadového hospodářství - nové ILNO a označování odpadu od 1.6.2016 !!

V souvislosti s novelou zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. a novelou vyhl. č. 383/2001 Sb. vyplývají původcům odpadu nové povinnosti v oblasti
12