Aktuality

Intenzivní semináře

Zveme Vás na naše intenzivní semináře zabývající se problematikou bezpečnostních listů, CLP - klasifikace a označování, skladování, ek

Prohlášení ke kurzu KACHLE

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám v návaznosti na informace, které jsme obdrželi, touto cestou sdělili, že naše kurzy KACHLE (tzn. Kurz

Pozvánka

KONFERENCE BEZPEČNOSTNÍCH PORADCŮ Přihlásit se můžete ZDE 23. KACHLE Zveme Vás na tradiční dvoudenní kurz zaměřený na chem

Publikace ADR 2017

Nově v naší nabídce publikace ADR 2017!! PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ČESKÉ ZNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ

Máte už písemná pravidla se značením podle CLP?

Dne 1. 6. 2017 skončila výjimka pro označení chemických směsí, uvedených na trh před 1. 6. 2015. Tyto směsi mohly být d

Novela zákona o IRZ a ISPOP přináší změny v autorizaci hlášení a ohlašovacích povinnostech do IRZ

Od 1. 9. 2016 došlo novelizací zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, v platném znění ke změně způsobu autorizace hlášení, změn

Aktuální přehled ohlašovacích povinností k 31. 3. 2017

Blíží se 31. 3. 2017, ohlašovací termín podání ročních zpráv a hlášení týkajících se problematiky: odpadů roční

Novinky a změny v legislativě odpadového hospodářství - nové ILNO a označování odpadu od 1.6.2016 !!

V souvislosti s novelou zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. a novelou vyhl. č. 383/2001 Sb. vyplývají původcům odpadu nové povinnosti v oblasti

Prevence závažných havárií - termíny se blíží !!!

Zpracujeme systém prevence závažných havárií dle zák. č. 224/2015 Sb. Pozor, termíny pro aktualizaci dokumentace dle platné legislativy se b

!!!NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE!!! Praktický pomocník pro klasifikaci nebezpečných chemických látek a směsí

Připravili jsme pro vás praktického pomocníka a rádce pro klasifikaci nebezpečných látek a směsí dle nařízení EU 1272/2008 (CLP). Listy j