Bezpečnostní listy
Jsme odborníky na zpracování bezpečnostních listů již od roku 1991

DEKRA CZ, a.s.

Společnost EKOLINE, s.r.o. byla založena v roce 1991 v Brně. Hlavní náplní její činnosti jsou služby související s ochranou životního prostředí a činnosti, které mají vazbu na příbuzné problematiky jako ochrana zdraví a bezpečnost práce, zejména sledování nebezpečných chemických látek a směsí.

Bezpečnostní listy

Odborné zpracování bezpečnostních listů chemických látek a směsí. Více informací o zpracování bezpečnostních listů.

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí

Zpracování pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými směsmi.

Prevence závažných havárií

Zpracování dokumentace k prevenci závažných havárií, dokumentaci. Více informací.

Odpadové hospodářství

Zpracování systému odpadového hospodářství v podniku. Více informací.

Školení

Společnost EKOLINE dále provádí školení zaměstnanců pro nakládání a skladování nebezpečných chemických látek a směsí, školení pracovníků zodpovědných za bezpečnostní listy, školení podnikových ekologů v oblasti chemie. Více informací

Kurz Aplikované CHemické LEgislativy - KACHLE

Pro zvyšování kvalifikace odborně způsobilých osob realizuje společnost EKOLINE dvakrát ročně Kurz Aplikované CHemické Legislativy (KACHLE), vždy na jaře a na podzim.

Poradenství, konzultace

A v neposlední řadě poskytuje společnost svým klientům odborné poradenství a konzultace.